اکبر عبدی

8-akbar-abdi

photo_2015-06-16_11-59-34

پیام اکبر عبدی: همه ما مدیون شهدا هستیم.

پی نوشت : با توجه به کسالت ایشان و بستری بودن در بیمارستان از تصویر آرشیوی استفاده شده است. برای کسب سلامتی این هنرمند عزیز دعا میکنیم.